Το περιεχόμενο της Πύλης

Η Πύλη αντλεί το περιεχόμενό της από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προς το παρόν το ΟΠΣ περιλαμβάνει περίπου 680.000 εγγραφές, οι οποίες δημοσιοποιούνται σταδιακά σύμφωνα προς τον αρχικό και εγκεκριμένο από το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης προγραμματισμό. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνει το ΟΠΣ  είναι αρχαία και νεότερα μνημεία. Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εγγραφές αφορούν σε ευρήματα ανασκαφών και αρχαιολογικών ερευνών, τις οποίες διενήργησε και συνεχίζει να διενεργεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Μια δεύτερη ομάδα αντικειμένων αποτελούν οι  φορητές εικόνες, τα λειτουργικά σκεύη και τα παλαίτυπα. Μια τρίτη, μικρότερη ομάδα αντικειμένων αποτελούν μαρτυρίες, κυρίως, του νεότερου ελληνικού πολιτισμού και προέρχονται από συλλογές. Στο σύνολό τους τα μνημεία που έχουν καταχωρισθεί στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων αντικατοπτρίζουν τον πλούτο, την ποικιλία, το ειδολογικό και χρονολογικό εύρος του πολιτιστικού αποθέματος της Επικράτειας.